top of page

מיברג

בורג קטן במכונה משומנת  - פרויקט קטן וצנוע של מפעל תעשייה ברגים ורכבים שרצו לשדרג את התכנון הקיבוצי הישן למשהו מודרני יותר כניסת משרדי הנהלה ואת הלובי

אחד מן המפעלים הוותיקים בקיבוץ פנה אליי על מנת לרענן את אזור הלובי והכניסה למשרדי ההנהלה. 
מקום שצריך להרגיש נעים גם לעובדי המפעל השמרנים, החדשניים וגם ללקוחות המפעל מהארץ ומחול נעשה בתקציב מינימלי, תוך הקפדה יתרה על האופי הקיבוצי של המפעל. 
רענון נקודתי במקום אסטרטגי יכול לשנות את כל התחושה


צילום: נטע קונס

bottom of page