top of page
דירה להשכיר / הלבשת בית שכור בקיבוץ

כשפונה אלייך אב לשלושה בנים, אחרי גירושים, בעל עסק עצמאי בינלאומי שעובד סביב השעון ומבקש ממך להפוך את הבית שאליו הוא עבר לנעים ומזמין יותר, מה תעשי? 
אני אתן את הנשמה, נעבור פינה אחרי פינה, חדר אחר חדר כדי להפוך את הבית אליו עבר לבית לילדים שלו, לחיים שלו והכל באווירה קיבוצית, נעימה ומחממת.

צילום: נטע קוניס
bottom of page